Privatlivspolitik

Senest opdateret februar 2024 

Denne politik beskriver, hvordan LK Group (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger. 

Dataansvarlig og kontaktinformation 

LK GROUP ApS

Islandsgade 28-30 

4690 Haslev

CVR-nr. 38732102

E-mail: gdpr@lkgroup.dk

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via ovenstående kontaktinformationer. 

Vi behandler personoplysninger om kunder, besøgende på vores hjemmeside, leverandører og samarbejdspartnere og andre personer i forskellige situationer, som vi har beskrevet nærmere nedenfor. Sidst i politikken finder du en beskrivelse af dine generelle rettigheder. 

 1. Kunder 
 2. Brug af vores hjemmeside 
 3. Samarbejdspartnere og leverandører 
 4. Videoovervågning af og omkring vores kontor 
 5. Markedsføring og sociale medier 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af cookies på vores hjemmeside fremgår af vores cookiepolitik, som du finder her: https://lkfiber.dk/cookie-politik/

1. KUNDER

Enkelte fibernet udbydere anser os for dataansvarlig, når vi behandler kunders personoplysninger. Du kan læse her, hvordan vi behandler dine personoplysninger i den forbindelse. 

Formål med behandling af personoplysninger

 • Personoplysninger anvendes først og fremmest til at kommunikere med dig i forbindelse med vores arbejde med at udarbejde en etableringsaftale
 • Personoplysninger anvendes til i etableringsaftalen at få angivet de rigtige oplysninger om din ejendom, og de omkringliggende forhold 
 • Personoplysninger anvendes til generel support i forbindelse med levering af vores ydelser, samt understøttelse af vores relation til dig
 • Personoplysninger anvendes til at dokumentere samtaler i forbindelse med senere udarbejdelse af etableringsaftaler

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrenummer
 • Oplysninger om din ejendom, herunder placering og terræn 
 • Billeder af din ejendom og grunden omkring 
 • Lydoptagelser af telefonsamtaler 

Andre oplysninger:

 • Derudover kan der i visse tilfælde ske behandling af yderligere personoplysninger, som du vælger at give os. Vi skal understrege, at vi ikke aktivt efterspørger disse oplysninger og således kun behandler dem i det omfang, du frivilligt vælger at dele sådanne oplysninger med os.

Hvor får vi oplysningerne fra

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra dig
 • Offentlige myndigheder, herunder den relevante kommune ang. plantegning

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os). 

De legitime interesser der forfølges, er 

 • vores interesse i at kunne udarbejde en etableringsaftale til brug for fibernet udbyderens senere etablering af fibernet til din ejendom
 • vores interesse i at kunne dokumentere de oplysninger og aftaler, der bliver indgået med kunden til brug for udarbejdelsen af etableringsaftale 
 • vores interesse i at sikre, at vi kan levere en god service til dig

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Vores IT-leverandører samt den fibernet udbyder, som du også har indgået aftale med

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Vi opbevarer oplysninger om dig så længe du er aktiv kunde hos os, hvorefter vi sletter dine data

Undtagelser:

 • Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares som minimum i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører, uanset at dit kundeforhold måtte ophøre inden da
 • Lydoptagelser fra telefonsamtaler med dig gemmes i op til 6 måneder, hvorefter de slettes

2. BRUG AF VORES HJEMMESIDE

Formål med behandling af personoplysninger

 • Når du udfylder vores kontaktformular, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne kontakte dig og sørge for at yde god kundeservice til dig
 • Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi f.eks. til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside, kvalitetsformål og de ydelser, vi tilbyder.
 • Se nærmere om vores cookie politik på hjemmesiden: https://lkfiber.dk/cookie-politik/

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, e-mail og de informationer, du selv angiver
 • IP-adresse, andre oplysninger for brug af hjemmeside 

Hvor får vi oplysningerne fra

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra dig 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os)

De legitime interesser, der forfølges, er:

 • Vores interesse i at kunne levere de ydelser, som du har efterspurgt eller svare på spørgsmål, du har stillet
 • Vores interesse i at kunne videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside

Modtagere 

Vi kan dele dine oplysninger med: 

 • Vores hosting leverandør
 • Vores IT-leverandører

Opbevaring 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Vi gemmer IP-adresse og data om brug af hjemmesiden i op til 1 år, efter du sidst har besøgt hjemmesiden
 • Oplysninger indhentet i forbindelse med vores kontaktformular opbevares så længe din henvendelse behandles hos os, herefter slettes den

3. SAMARBEJDSPARTNERE OG LEVERANDØRER

Formål med behandling af personoplysninger

 • Personoplysninger anvendes til at oprette et kundeforhold eller i forbindelse med levering eller bestilling af varer eller ydelser i øvrigt 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger: 

 • Navne på relevante medarbejdere, virksomhedens navn og adresse, e-mailadresser på relevante medarbejdere, telefonnumre på relevante medarbejdere, kundenummer, ordrenummer

Hvor får vi oplysningerne fra

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra virksomheden og/eller dig som medarbejdere 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os). 

De legitime interesser der forfølges, er 

 • vores interesse i at oprette et kundeforholde med dig 
 • vores interesse i at sikre et godt samarbejde og opfyldelse af den aftale, vi eventuelt har indgået om et samarbejde, levering af en ydelse eller varer
 • sikre, at vi kan levere en god service til dig, herunder at vi løbende kan forbedre vores service på baggrund af tilbagemeldinger fra dig
 • vores interesse i at kunne kommunikere effektivt med dig

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • IT-leverandører

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Vi opbevarer oplysninger om dig så længe du er aktiv kunde hos os. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år.
 • Vi opbevarer oplysninger om vores leverandører så længe vi har et aktivt leverandørforhold. Oplysninger om dig slettes, når vi ikke længere har haft en aktivt leverandørforhold i 1 år. 

Undtagelser:

 • Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares som minimum i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører, uanset at dit kundeforhold måtte ophøre inden da

4. VIDEOOVERVÅGNING AF OG OMKRING VORES KONTOR

Formål med behandling af personoplysninger

 • Vi behandler personoplysninger i forbindelse med, at vi overvåger vores kontor og omkringliggende område
 • Vi overvåger af sikkerhedsmæssige årsager samt for at kriminalitetsforebygge
 • Vi overvåger ligeledes forsikringsmæssige årsager

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger: 

 • Materiale fra videoovervågning 

Hvor får vi oplysningerne fra

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Fra vores egne videoovervågningskameraer 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os.) 

Den legitime interesse der forfølges, er 

 • vores interesse i at kunne dokumentere ulovligheder eller hærværk på vores ejendom 
 • vores interesse i at sikre den optimale sikkerhed for vores medarbejdere

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Vores forsikringsselskab 
 • Vores vagtfirma 

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Vi opbevarer oplysninger i 12 mdr.

5. MARKEDSFØRING OG SOCIALE MEDIER 

Formål med behandling af personoplysninger

 • Personoplysninger anvendes i forbindelse med din interaktion med vores profil på sociale medier 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger:

 • Navn og eventuel stilling 
 • Billede af dig (profilbillede fra din egen profil på sociale medier)
 • Oplysninger som du selv giver i forbindelse med din kommentering af vores opslag på sociale medier 

Hvor får vi oplysningerne fra

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os.) 

Den legitime interesse, der forfølges, er 

 • vores interesse i at markedsføre os på relevante sociale platforme 

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Vores IT-leverandører 
 • Profilbillede samt det navn, som du selv anvender på sociale medier vil være offentlig tilgængelige 

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Vi opbevarer oplysninger om dig så længe vi har et pågældende opslag aktivt på et socialt medie, og du har liket eller kommenteret på det

Undtagelser:

 • Da vores opslag kan blive delt af andre, og da vi ikke har kontrol over denne deling, kan vi udelukkende slette vore egne opslag løbende

DINE RETTIGHEDER 

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder: 

 • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig 
 • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger 
 • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante  
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen 
 • Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger 
 • Ret til at modtage de oplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet) 
 • Ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk). 

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS 

 • Vi benytter Microsoft 365 i forbindelse med kunder samt når du kontakter os via vores kontaktformular, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts hjemmeside her, her og her
 • Vi kan desuden udveksle data med sociale medier, herunder når vi sætter 3. parts cookies eller i øvrigt videregiver data til disse. I så fald kan der potentielt også ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU afhængigt af det pågældende sociale medie.
 • I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt ”sikkert tredjeland”, og ellers sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført først i denne politik